กรมบัญชีกลาง แจ้ง กำหนดการจ่ายเงินเดือน กำหนดการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ ปรับการจ่ายเงินในเดือนกรกฎาคม 2563 ให้เร็วขึ้น

3763

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563  Facebook กรมบัญชีกลางได้  แจ้ง กำหนดการจ่ายเงินเดือน กำหนดการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ ปรับการจ่ายเงินในเดือนกรกฎาคม 2563 ให้เร็วขึ้น ดังข้อความต่อไปนี้ค่ะ

นางสาวิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 1 วัน กรมบัญชีกลางได้ปรับการจ่ายเงินในเดือนกรกฎาคม 2563 ให้เร็วขึ้น

เพิ่มเพื่อน

จากเดิมการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ กำหนดจ่ายในวันที่ 27กรกฎาคม 2563 เปลี่ยนเป็นวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ส่วนการจ่ายเงินสำหรับผู้รับบำนาญ จากเดิมกำหนดจ่ายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เปลี่ยนเป็นวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ ในการจ่ายเงินเดือน ที่กำหนดให้จ่ายก่อน 3 วันทำการสุดท้ายของเดือน และการจ่ายเงินบำนาญที่กำหนดให้จ่ายก่อน 5 วันทำการสุดท้ายของเดือน สำหรับการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำและผู้รับบำนาญในเดือนถัดไปจะยังคงกำหนดจ่ายตามปฏิทินการจ่ายเดิม

➡️➡️️การจ่ายเงินดังกล่าวเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0412.4/ ว 2 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ

โดยนอกจากนี้คุณครูยังสามารถดู กำหนดการจ่ายเงินเดือน กำหนดการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ ได้จากภาพของกรมบัญชีกลางด้านล่างได้เลยค่ะ

 

กรมบัญชีกลาง แจ้ง จ่ายเงินเดือน ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ  กรกฎาคม 2563
กรมบัญชีกลาง แจ้ง จ่ายเงินเดือน ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ กรกฎาคม 2563
กรมบัญชีกลาง แจ้ง จ่ายเงินเดือน ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ  กรกฎาคม 2563
กรมบัญชีกลาง แจ้ง จ่ายเงินเดือน ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ กรกฎาคม 2563

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและรูปภาพจากเพจกรมบัญชีกลางเป็นอย่างสูงนะคะ