เช็กด่วน !!! กรมบัญชีกลาง  เพิ่ม 2 รายการ ยารักษา  โรคมะเร็ง และโลหิตวิทยา จ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาล ในระบบ OCPA ไม่ต้องสำรองจ่าย เริ่ม 16 ธ.ค. 62 นี้

2018

เช็กด่วน !!!
กรมบัญชีกลาง  เพิ่ม 2 รายการ ยารักษา  โรคมะเร็ง และโลหิตวิทยา
จ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาล ในระบบ OCPA ไม่ต้องสำรองจ่าย เริ่ม 16 ธ.ค. 62 นี้

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากครับ  ด้วย  กรมบัญชีกลาง   ประกาศหลักเกณฑ์สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับสิทธิ์ในการเบิก จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล  ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสามารถ เบิกจ่ายตรง ยารักษาโรคเพิ่มเติม 2 รายการ เช่น โรคมะเร็ง และโลหิตวิทยา (ระบบ OCPA) เป็นต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ป่วยโดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน เริ่ม 16 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ปรับปรุงเงื่อนไขข้อบ่งชี้ในการเบิกจ่ายค่ายา Trastuzumab ให้สามารถรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมทั้งในระยะเริ่มต้นและระยะแพร่กระจาย

2. กำหนดเพิ่มรายการยาและเงื่อนไขข้อบ่งชี้ในการเบิกจ่ายค่ายา Ruxolitinib ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคผังผืดในไขกระดูก Myelofibrosis

 

นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา และแพทย์ผู้ทำการรักษามีแผนการรักษาด้วยยา 2 รายการดังกล่าว ให้ดำเนินการลงทะเบียนขออนุมัติการใช้ยาในระบบ OCPA ณ สถานพยาบาลก่อน
จึงจะสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2127 7000

 

เช็กด่วน !!! กรมบัญชีกลาง  เพิ่ม 2 รายการ ยารักษา  โรคมะเร็ง และโลหิตวิทยา จ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาล ในระบบ OCPA ไม่ต้องสำรองจ่าย เริ่ม 16 ธ.ค. 62 นี้
เช็กด่วน !!! กรมบัญชีกลาง  เพิ่ม 2 รายการ ยารักษา  โรคมะเร็ง และโลหิตวิทยา จ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาล ในระบบ OCPA ไม่ต้องสำรองจ่าย เริ่ม 16 ธ.ค. 62 นี้

 

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา   เพจ ไทยคู่ฟ้า   สื่อสารรัฐบาลไทย