กรมประชาสัมพันธ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ จับมือกรมประชาสัมพันธ์ อบรมเยาวชน Young Smart PR นำร่องรุ่นแรก

204

กรมประชาสัมพันธ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ จับมือกรมประชาสัมพันธ์ อบรมเยาวชน Young Smart PR นำร่องรุ่นแรก

กรมประชาสัมพันธ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ จับมือกรมประชาสัมพันธ์ อบรมเยาวชน Young Smart PR นำร่องรุ่นแรก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตร Young Smart PR สร้างแรงจูงใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ นำร่องรุ่นแรกจังหวัดพิษณุโลก

กรมประชาสัมพันธ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ จับมือกรมประชาสัมพันธ์ อบรมเยาวชน Young Smart PR นำร่องรุ่นแรก
กรมประชาสัมพันธ์รมว.พัฒนาสังคมฯ จับมือกรมประชาสัมพันธ์ อบรมเยาวชน Young Smart PR นำร่องรุ่นแรก

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมวใพม.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตร Young Smart PR โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตร เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
กรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธี

เรื่องราวที่น่าสนใจ ต่อใบขับขี่ ขนส่ง กรมการขนส่งทางบก ต่อใบอนุญาตขับรถ จักรยานยนต์ รถยนต์ จองคิว และ walk in เช็คที่นี่

กรมประชาสัมพันธ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ จับมือกรมประชาสัมพันธ์ อบรมเยาวชน Young Smart PR นำร่องรุ่นแรก
กรมประชาสัมพันธ์รมว.พัฒนาสังคมฯ จับมือกรมประชาสัมพันธ์ อบรมเยาวชน Young Smart PR นำร่องรุ่นแรก

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ดูแลกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยตรง เล็งเห็นว่าโครงการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตร Young Smart PR จะช่วยให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้พัฒนาขีดความสามารถ ด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกรูปแบบ และสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานได้ ตลอดจนเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์สามารถสื่อสาร สอบถาม ประเด็นต่าง ๆ ของภาครัฐ และนำไปเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคมต่อไปโครงการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตร Young Smart PR

กรมประชาสัมพันธ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ จับมือกรมประชาสัมพันธ์ อบรมเยาวชน Young Smart PR นำร่องรุ่นแรก
กรมประชาสัมพันธ์รมว.พัฒนาสังคมฯ จับมือกรมประชาสัมพันธ์ อบรมเยาวชน Young Smart PR นำร่องรุ่นแรก

จัดขึ้นโดยกรมประชาสัมพันธ์ มีเด็กและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เข้ารับการพัฒนาความรู้จากกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ รวมถึงทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของชุมชน สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด ณ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชุมชน บ้านนาต้นจั่น อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โดยหลักสูตรมีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์ ของเดือน ธันวาคม 2565:รวมทั้งสิ้น 4 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 ธันวาคม 2565 นำร่องที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นรุ่นแรก

ขอบคุณข้อมูจาก กรมประชาสัมพันธ์

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม วันหยุดเดือนธันวาคม 2565 เช็กวันหยุดยาว เดือนธันวาคม วันหยุดยาว 2565 วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันไหนบ้าง เช็กที่นี่ 

ปิดบัตรเครดิต ขอส่วนลดปิดบัตรเครดิต วิธีปิดบัตรเครดิตหลายใบ เคลียร์หนี้บัตรเครดิต รวมสินเชื่อปิดบัตรเครดิต ปิดหนี้นอกระบบ ที่ไหนบ้าง คลิกที่นี่