กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเชิญน้องๆนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 11-25 ปี ร่วมประกวดสุขบัญญัติ on board challenge มีของรางวัลมอบให้มากมาย

1296

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเชิญน้องๆนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 11-25 ปี ร่วมประกวดสุขบัญญัติ on board challenge มีของรางวัลมอบให้มากมาย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเชิญน้องๆนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 11-25 ปี ร่วมประกวดสุขบัญญัติ on board challenge มีของรางวัลมอบให้มากมาย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเชิญน้องๆนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 11-25 ปี ร่วมประกวดสุขบัญญัติ on board challenge มีของรางวัลมอบให้มากมาย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเชิญน้องๆนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 11-25 ปี ร่วมประกวดสุขบัญญัติ on board challenge มีของรางวัลมอบให้มากมาย

ข่าวดีข่าวด่วน!!!
ขยายเวลาประกวดสุขบัญญัติ on board challenge
ถึง 30 กันยายน 2564 นี้จร้า

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเชิญน้องๆนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 11-25 ปี ร่วมประกวดสุขบัญญัติ on board challenge สื่อเพื่อการสื่อสาร สุขบัญญัติ 10 ประการ
– ออกแบบบอร์ดเกม/การ์ดเกม
– ออกแบบนิทานภาพ (ออนไลน์)
– คลิป vdo

มีของรางวัลมอบให้ ในช่วงที่น้องๆเรียนออนไลน์อยู่บ้าน
เปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่
วันนี้ – 30 กันยายน 2564 ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ www.hed.go.th

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเชิญน้องๆนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 11-25 ปี ร่วมประกวดสุขบัญญัติ on board challenge มีของรางวัลมอบให้มากมาย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเชิญน้องๆนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 11-25 ปี ร่วมประกวดสุขบัญญัติ on board challenge มีของรางวัลมอบให้มากมาย

ข่าวดีข่าวด่วน!!!

ขยายเวลาประกวดสุขบัญญัติ on board challenge

ถึง 30 กันยายน 2564 นี้จร้า

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเชิญน้องๆนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 11-25 ปี ร่วมประกวดสุขบัญญัติ on board challenge สื่อเพื่อการสื่อสาร สุขบัญญัติ 10 ประการ

– ออกแบบบอร์ดเกม/การ์ดเกม

– ออกแบบนิทานภาพ (ออนไลน์)

– คลิป vdo

มีของรางวัลมอบให้ ในช่วงที่น้องๆเรียนออนไลน์อยู่บ้าน

เปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่

วันนี้ – 30 กันยายน 2564 ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ www.hed.go.th

ส่งผลงานได้ที่

E-mail [email protected]

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล จาก www.hed.go.th