วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาเชิญชวนสมัครเข้าร่วมเป็น โรงเรียนนำร่อง (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

เชิญชวนสมัครเข้าร่วมเป็น โรงเรียนนำร่อง (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

Advertisement

เชิญชวนสมัครเข้าร่วมเป็นโรงเรียนนำร่อง (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประเด็น เงื่อนไข โอกาส สาระสำคัญ และการนำหลักสูตรไปใช้ โดยจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom ในวันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ และการใช้ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ และประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมเป็นโรงเรียนนำร่องการใช้ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีเงื่อนไขให้โรงเรียนนำสมรรถณะหลัก ๖ ด้าน สมรรถนะเฉพาะของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามที่ (ร่าง)กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ไปใช้เป็นขั้นต่ำในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสามารถเพิ่มเติมตามบริบทของโรงเรียนได้ และยินยอมให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้ปรับปรุง (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการบริหารจัดการหลักสูตร นั้น

 

เชิญชวนสมัครเข้าร่วมเป็น โรงเรียนนำร่อง (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอเชิญชวน “สถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา” พิจารณาสมัครเข้าร่วมเป็น “โรงเรียนนำร่องการใช้ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

 

Advertisement

ใบสมัคร

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดเพิ่มเติมได้ที่นี่

สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยส่งใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม รวมเอกสาร การสอบ RT 2565 เอกสารการประเมิน คู่มือการจัดสอบ แบบบันทึกคะแนน วิดีโอแนะนำการสอบ ได้ที่นี่!

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments