กระดาษคำตอบ NT 2565 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565

236

กระดาษคำตอบ NT 2565 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565

กระดาษคำตอบ NT 2565 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 การสอบ NT นี้ จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการทดสอบใน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน และ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ กำหนดสอบ NT ป.3 วันที่ 15 มีนาคม 2566 นี้

กระดาษคำตอบ NT 2565 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565
กระดาษคำตอบNT 2565 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 การสอบ NT นี้ จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการทดสอบใน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน และ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่

กระดาษคำตอบ NT 2565 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565
กระดาษคำตอบNT 2565 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565
กระดาษคำตอบ NT 2565 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565
กระดาษคำตอบNT 2565 ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดคู่มือประเมิน NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม Test Blueprint NT ป.3 2565 การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการสอบ NT 2566 ปฏิทินการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565 กำหนดสอบ NT ป.3 วันที่ 15 มีนาคม 2566 ( NT: National Test)

ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555-2564 รวมไว้ที่นี่