กระตุ้นเศรษฐกิจเหลวโรงเรียนซื้อบิลเปล่า

465

ภตช.แฉโรงเรียนซิกแซกได้งบฯกระตุ้นเศรษฐกิจซ่อมแซมโรงเรียน
แต่ไม่ซ่อมซื้อบิลเปล่าเบิกเงินไปใช้อย่างอื่น จี้ สพฐ.เร่งตรวจสอบ
ด้าน”การุณ”ส่งหนังสือกำชับเขตพื้นที่ฯตรวจสอบ

    วันนี้( 25พ.ย.) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์
เลขาธิการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ(ภตช.)
เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ที่ต้องการให้เกิดการจ้างงาน
และส่งเสริมให้มีการลงทุนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดโดยให้ส่วนราชการ
จัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ นั้น
ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
ได้มีการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ.2558งบลงทุนรายการค่าที่ดิน
สิ่งก่อสร้างตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนดังกล่าวในโรงเรียนในสังกัด
กว่า30,000โรงทั่วประเทศเป็นเงินงบประมาณกว่า3,000ล้าน บาท
เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ห้องเรียนพิเศษ อาคารเรียน
อาคารประกอบ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน บ้านพักครู
หรือซ่อมแซมรั้ว
โดยมีกรอบวงเงินต่อโรงเรียนตั้งแต่100,000ถึง300,000บาทขึ้นอยู่กับขนาด
โรงเรียนซึ่ง วงเงินงบฯดังกล่าวได้ถูกจัดสรรไปยังโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว
แต่ในทางปฏิบัติ ภตช.ได้รับการร้องเรียนว่า
โรงเรียนในบางพื้นที่ไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการและมีพฤติกรรมในการเบิกจ่าย
เงินที่ไม่ถูกต้อง


    “พฤติกรรมที่บอกว่าไม่ถูกต้อง คือ
โรงเรียนให้บริษัทหรือร้านค้าออกบิลมาให้เพื่อนำไปเบิกเงินแล้วจ่ายเงินให้
บริษัทหรือร้านค้าประมาณ10%เป็น
การอาศัยบริษัทหรือร้านค้าเบิกเงินหลวงไปใช้โดยไม่มีได้มีการซ่อมแซมอะไรเลย
ขณะที่บางโรงเรียนก็ใช้ในการซ่อมแซมประมาณครึ่งหนึ่ง
ส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็อม
เพราะฉะนั้นที่รัฐบาลต้องการให้เกิดการจ้างงานหรือกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
ก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริง ซึ่งผอ.เขตพื้นที่ก็ไม่สามารถลงไปควบคุมได้
เพราะนโยบายคือกระจายอำนาจให้โรงเรียนจัดการเอง
โครงการนี้จึงเปรียบเหมือนการมอบเหยื่ออันโอชะให้โรงเรียน
ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลย” นายมงคลกิตติ์ กล่าวและว่า
ภตช.ขอเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการ และ
สพฐ.ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้น
เพื่อให้การใช้เงินงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง


    เลขาธิการ ภตช.กล่าวอีกว่า
นอกจากนี้ยังมีการร้องเรียนกรณีการจัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนสังกัด
สพฐ.วงเงินกว่า1,200ล้าน บาท ที่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้อยคุณภาพ
โดยร้านค้าจะวิ่งเข้าไปตามโรงเรียนแล้วมีการตกลงราคา
ซึ่งจะมีการหักให้ทางโรงเรียนหรือผู้บริหารประมาณ30-35%ก่อน ออกใบสั่งจ้าง
จึงทำให้ร้านค้าจัดส่งสินค้าคุณภาพต่ำหรือของเลียนแบบให้แก่ทางโรงเรียน
ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการท้าทายนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมาก
ถึงแม้จะเป็นร้านค้าในพื้นที่และเปิดให้มีการแข่งขัน
แต่ไม่ได้วัดกันที่คุณภาพของครุภัณฑ์ แต่วัดที่เปอร์เซ็นต์มากกว่า
ทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นขณะนี้พบแล้วใน5-7จังหวัดทางภาคเหนือและตะวันออก
เฉียงเหนือ

    
ด้านนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
กล่าวว่า ตนได้รับข้อมูลดังกล่าวแล้ว
และได้มีหนังสือกำชับไปยังเขตพื้นที่การศึกษา
ให้ตรวจสอบและดูแลให้โรงเรียนดำเนินการให้ถูกต้องด้วย.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16:03 น.