กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้า ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน วิชาประวัติศาสตร์

2745

กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้า ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน วิชาประวัติศาสตร์

เปลี่ยนการสอน วิชาประวัติศาสตร์
เปลี่ยนการสอน วิชาประวัติศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้า ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน วิชาประวัติศาสตร์

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือถึงการปรับการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ว่า ในวันที่ 8 ก.ย.นี้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะแถลงข่าวเรื่องการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ซึ่งอยากให้การเรียนวิชาดังกล่าวมีความน่าสนใจมากขึ้น โดยเรื่องนี้ถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพราะจากนี้ไปการเรียนวิชาประวัติศาสตร์จะไม่ใช่การเรียนเพื่อท่องจำ แต่อยากให้นักเรียนได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์แล้วคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

โดยการเดินหน้าปรับการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์นี้จะนำร่องในโรงเรียน 349 แห่งก่อน จากนั้นจะดำเนินการให้คลอบคลุมทุกแห่งต่อไป สำหรับการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์นี้จะมีเนื้อหาการเรียนด้วยสื่อการสอนที่ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมการสอนในห้องเรียน เพื่อให้เด็กเกิดความสนุกและทำให้รู้สึกว่าการเรียนวิชานี้ไม่น่าเบื่อ ทั้งนี้จะมีการอบรมกระบวนการสอนวิชาประวัติศาสตร์รูปแบบใหม่ให้แก่ครูผู้สอนด้วย

“การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์เป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่อยากให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนจากรูปแบบเดิม ๆ เพราะวิชาประวัติศาสตร์ไม่ได้จำกัดการเรียนเฉพาะเรื่องสู้รบอย่างเดียว แต่เป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นและชุมชนของตัวเองว่ามีความเป็นอย่างมาไร อีกทั้งที่ผ่านมาวิชาประวัติศาสตร์จะถูกสอนในวิชาสังคมศึกษา หมวดหน้าที่พลเมือง

ดังนั้นการแยกวิชาประวัติศาสตร์ออกมาเป็นวิชาหนึ่งนั้นจะส่งผลให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจมากขึ้น อย่างไรก็ตามในส่วนของศธ.เราจะทำหลักสูตรข้อมูลของการเรียนประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องให้กับระบบการศึกษา และกระบวนการเรียนการสอนต้องมีความน่าสนใจ เด็กได้คิดวิเคราะห์เป็นระบบจากการเรียนวิชานี้ด้วย” รมว.ศธ.กล่าว

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลกระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้า ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน วิชาประวัติศาสตร์ จาก  At_HeaR ข่าวจริงเข้าหู