กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมจ้าง 10,000 บัณฑิตว่างงานเก็บข้อมูลโรงเรียน

1705
ศธ.เตรียมจ้าง 10,000 บัณฑิตว่างงานเก็บข้อมูลโรงเรียน
ศธ.เตรียมจ้าง 10,000 บัณฑิตว่างงานเก็บข้อมูลโรงเรียน

ศธ.เตรียมจ้าง 10,000 บัณฑิตว่างงานเก็บข้อมูลโรงเรียน

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เตรียมจ้างงานบัณฑิตจบใหม่และบัณฑิตที่ตกค้างรวมถึงบัณฑิตที่ว่างงานจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 60,000 คน เพื่อทำงานในการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ตำบล และอำเภอต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ซึ่งในส่วนของ ศธ. ได้ขอบัณฑิตในโครงการดังกล่าว จำนวน 10,000 คน เพื่อมาทำหน้าที่เก็บข้อมูลโรงเรียนในทุกมิติตามระบบ School Management System หรือ SMS ซึ่งเป็นระบบที่ทางภาคเอกชนที่ดำเนินการโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ได้พัฒนาขึ้นและอนุญาตให้ ศธ.ได้ใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยขณะนี้มีการเก็บข้อมูลโรงเรียนไปแล้วประมาณ 3,000 แห่ง และจะนำบัณฑิตจากโครงการดังกล่าวมาดำเนินการเก็บข้อมูลโรงเรียนให้ครบ 30,000 แห่งทั่วประเทศ

โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 1 ปี จะแล้วเสร็จทั้งหมด จากนั้นจะนำข้อมูลที่ได้ ทั้งข้อมูลโรงเรียนเชิงลึก ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลนักเรียน บุคลากร ชุมชน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา นำมาวิเคราะห์และประเมินผลได้ถูกต้อง โปร่งใส เพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนได้อย่างตรงจุด รวมถึงการจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพต่อไป

“ผมคาดว่าการจ้างบัณฑิต จำนวน 10,000 คน เพื่อมาทำหน้าที่เก็บข้อมูลโรงเรียนในทุกมิติตามระบบ School Management System หรือ SMS นี้ นอกจากจะช่วยให้บัณฑิตมีรายได้แล้ว ในส่วนของ ศธ.เองจะได้นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนได้อย่างตรงจุด” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก #At_HeaR