กระทรวงศึกษาธิการ เล็งของบฯ 10,000 ล้านบาทปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน

742

กระทรวงศึกษาธิการ เล็งของบฯ 10,000 ล้านบาทปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน

กระทรวงศึกษาธิการ เล็งของบฯ 10,000 ล้านบาทปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ เล็งของบฯ 10,000 ล้านบาทปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตนได้ประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งการจัดทำงบฯดังกล่าวมีจุดเน้นการจ่ายงบประมาณ คือ การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย การยกระดับคุณภาพการศึกษา การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้ยังมีเรื่องการปรับอัตราเงินอุดหนุค่าใช้จ่ายรายหัวการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เรียนทุกสังกัด ทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ซึ่งการปรับเงินอุดหนุนรายหัวเป็นต้องการทำให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อ และตอบโจทย์คุณภาพการศึกษาในปัจจุบัน เพราะอัตราเดิมใช้มาตั้งแต่ปี 2552

รมว.ศธ. กล่าวอีกว่า สำหรับการปรับอัตราเงินอุดหนุค่าใช้จ่ายรายหัวฯดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการว่าจะปรับรูปแบบว่ารูปแบบใดมีความเหมาะสมมากที่สุด เช่น การปรับตามขั้นบันได เป็นต้น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังระดมความคิดเห็นเรื่องการจัดทำค่าใช้เงินอุดนหนุนรายหัวนักเรียนกันอยู่อย่างเข้มข้น ซึ่งแน่นนอนว่าจะมีการปรับเงินอุดหนุนให้สูงขึ้นกว่าอัตราเดิมอย่างแน่นอน เพราะเราไม่ได้มีการปรับเรืองนี้มานานแล้วกว่า 10 ปี อีกทั้งต้องการให้สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบันด้วย ทั้งนี้คาดว่าจะใช้งบประมาณในการปรับอัตราเงินอุดหนุค่าใช้จ่ายรายหัวการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เรียนทุกสังกัดประมาณ 10,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามหากการดำเนินการเรื่องดังกล่าวเสร็จสิ้นจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการจัดทำไม่นาน.

ขอบคุณเนื้อหาจาก At HeaR

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2564 สอบปี 2565 ภาค ค ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2565 สพฐ. รอบทั่วไป สอบและประกาศผลสอบ ภายในเดือนมีนาคม 2565