กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศ  มาตรการแก้ไข ป้องกัน ปัญหาข่าวปลอม (Fake News) เปิดสายด่วน 1579 ตลอด 24 ชม.

1549

กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศ  มาตรการแก้ไข ป้องกัน ปัญหาข่าวปลอม (Fake News)
เปิดสายด่วน 1579 ตลอด 24 ชม.

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศ  มาตรการแก้ไขป้องกัน ปัญหาข่าวปลอม (Fake News) เปิดสายด่วน 1579 ตลอด 24 ชม.
กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศ  มาตรการแก้ไข ป้องกัน ปัญหาข่าวปลอม (Fake News) เปิดสายด่วน 1579 ตลอด 24 ชม.

 

 

 

**ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ คลิกที่นี่..

ที่มา  กระทรวงศึกษาธิการ