วันพุธ, ธันวาคม 6, 2023
Google search engine
หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่กระทรวงศึกษาฯ เตรียม Smart Devices ให้นักเรียนยืมอุปกรณ์กลับไปเรียนที่บ้าน

กระทรวงศึกษาฯ เตรียม Smart Devices ให้นักเรียนยืมอุปกรณ์กลับไปเรียนที่บ้าน

Advertisement

กระทรวงศึกษาฯ เตรียม Smart Devices ให้นักเรียนยืมอุปกรณ์กลับไปเรียนที่บ้าน

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แห่งชาติ ครั้งที่ 8 (3/2565) โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ และระบบออนไลน์ Zoom Meeting

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือความคืบหน้าการสนับสนุนอุปกรณ์ Smart Devices สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะใช้แนวทางในการรับบริจาค 2 รูปแบบ คือ การบริจาคเป็นเงินสด และการบริจาคเป็นอุปกรณ์ ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ได้จัดทำแผนและงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน USO ของ กสทช. ผ่านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งกองทุน USO พิจารณาให้ได้รับการบรรจุไว้ในแผนฯ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570) จำนวน 177,243 คน วงเงินงบประมาณ 2,924,323,500 บาท

กระทรวงศึกษาฯ เตรียม Smart Devices ให้นักเรียนยืมอุปกรณ์กลับไปเรียนที่บ้าน

อย่างไรก็ตาม ศธ.เห็นว่าการศึกษาเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ เพราะตัวเลขเด็กที่ขาดแคลนอุปกรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจำนวนถึง 1,410,024 คน ที่ประชุมจึงเห็นว่าควรดำเนินการเปิดรับบริจาคอุปกรณ์ Smart Devices เพิ่มเติมผ่านโครงการคนละเครื่อง “พี่แบ่งให้ น้องได้เรียน” ซึ่งเครื่องที่จะให้เด็กยืมไปใช้ จะต้องทนทานเพียงพอที่จะใช้ได้ 4-5 ปี มีการตั้งโปรแกรมกำหนดเวลาใช้งาน สามารถเชื่อมต่อ Wi-fi และเข้าถึง Digital Content ได้ ตั้งเป้าไว้ว่าเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2/2565 เด็กกว่า 1.4 ล้านคนต้องมี Smart Devices ยืมกลับไปเรียนที่บ้าน เป็นการสร้างความเสมอภาคในการเรียนให้เกิดขึ้นทันที และช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เห็นเป็นรูปธรรม

Advertisement

ขณะนี้ ศธ.จัดทำแพลตฟอร์มสำหรับการเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้กับผู้รับเสร็จแล้ว ขั้นต่อไปคงต้องมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายบางเรื่องก่อน ซึ่งที่ประชุมมีข้อเสนอคือ เริ่มในกลุ่มเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป จะเป็นเด็กชั้นมัธยมศึกษา ปวช./ปวส. จะทำให้บรรลุเป้าหมายประมาณ 1.2 แสนคนก่อน ส่วนที่เหลือนั้นหาก แพลตฟอร์มที่ดำเนินการนี้เป็นที่นิยม ก็จะสามารถดึงดูดคนเข้ามาร่วมบริจาคกันได้อีก ตลอดจนเรื่องของการติดตามผลเพื่อขอความร่วมมือผู้บริจาคให้มากขึ้น โดยจะมีการสื่อสารขอความอนุเคราะห์สื่อมวลชนให้ช่วยออกข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน 2 สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนนี้

ขอบคุณที่มา ศธ.360

เรื่องราวที่น่าสนใจ ศิลปหัตถกรรม 2565 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

Advertisement

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments