Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

กศจ. กรุงเทพมหานคร เรียก บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559

Advertisement

0

Advertisement

กศจ. กรุงเทพมหานคร เรียก

บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559

Advertisement

รายละเอียดการเรียกบรรจุฯ

รายชื่อโรงเรียน สพป.กทม.

รายชื่อโรงเรียน สพม.1

รายชื่อโรงเรียน สพม.2