กศจ.กาญจนบุรี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2563 ผู้สอบผ่าน ภาค ก ภาค ข มีสิทธิ์เข้าสอบ ภาค ค

1636
กศจ.กาญจนบุรี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2563 ผู้สอบผ่าน ภาค ก ภาค ข มีสิทธิ์เข้าสอบ ภาค ค
กศจ.กาญจนบุรี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2563 ผู้สอบผ่าน ภาค ก ภาค ข มีสิทธิ์เข้าสอบ ภาค ค

กศจ.กาญจนบุรี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2563 ผู้สอบผ่าน ภาค ก ภาค ข มีสิทธิ์เข้าสอบ ภาค ค

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 2563 {ลิงก์สำรอง1}ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2563 ภาค ก ภาค ข ประกาศรายชื่อผลสอบ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 2563 {ลิงก์สำรอง2}

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิ์สอบภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

กศจ.ลพบุรี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2563 ผู้สอบผ่าน ภาค ก ภาค ข มีสิทธิ์เข้าสอบ ภาค ค
กศจ.ลพบุรี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2563 ผู้สอบผ่าน ภาค ก ภาค ข มีสิทธิ์เข้าสอบ ภาค ค

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก ภาค ข และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2563  ลงวันที่ 7 กันยายน 2563  จำนวน 17 กลุ่มวิชาเอกหรือทางหรือสาขาวิชาเอก จำนวนทั้งสิ้น 302 คน และได้กำหนดวันเวลาให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดำเนินการ ดังนี้

 1. วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563  ให้ผู้ผ่านภาค ก ภาค ข และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาค ค ยื่นเอกสารและหลักฐาน จำนวน 5 ชุด เพื่อประกอบการประเมินของคณะกรรมการประเมินภาค ค จำนวน 5 คน  ณ หอประชุมฉลองศิริราชสมบัติ 60 พรรษา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี  
 2. วันเสาร์ที่ 12 – วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563  ให้ผู้ผ่านภาค ก ภาค ข และมีิสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาค ค เข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี  โดยให้ผู้เข้ารับการประเมินรายงานตัว:ภาคเช้าเวลา 07.30 – 08.30 น. ภาคบ่ายเวลา 11.30 – 12.30 น. การแต่งกายชุดสภาพ  รายละเอียดตามตัวชี้วัด ฯ และแผนผังการจัดห้องภาค ค  **การประเมินภาค ค  (ความสามารถในด้านการสอน) : ประเมินจากการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน  ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน จัดทำแผนการสอนและเอกสารตามกรอบการพิจารณา ตามระดับการศึกษาและระดับชั้นที่ประสงค์จะสอบสาธิตการปฅฏิบัติการสอนตามที่ระบุไว้ในใบสมัครสอบแข่งขัน  รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน  โดยกำหนดระยะเวลาประเมินไม่เกิน 45 นาทีต่อผู้เข้ารับการประเมิน 1 ราย  และการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอนระยะเวลาประมาณ 20-25 นาที  ตามระดับการศึกษาและระดับชั้นที่ผู้เข้ารับการประเมินได้แสดงความประสงค์ไว้ในใบสมัคร  ทั้งนี้  ได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ไว้ที่ห้องสอบทุกห้อง เพื่อให้ผู้เข้าสอบใช้ประกอบการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอนแล้ว **                                                                                                     

จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก ภาค ข และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาค ค พร้อมแจ้งรายละเอียด เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ภาค ค เตรียมเอกสารและหลักฐานเพื่อขอรับการประเมินดำเนินการต่อไป

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก ภาค ข และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2563 —>>  คลิกที่นี่

รายงานสรุปผู้ผ่านเกณฑ์ ภาค ก และ ภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2563  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามกลุ่มวิชา  —>>  คลิกที่นี่

หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2563  —>>  คลิกที่นี่

รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษาสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2563  —>> คลิกที่นี่

แผนผังและการจัดห้องสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษาสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2563  ระหว่างวันเสาร์ที่ 12 – วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี  —>>  คลิกที่นี่

 @ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และภาค ข แยกตามกลุ่มวิชาเอก@

 1. ภาษาพม่า
 2. จิตวิทยาและการแนะแนว
 3. พลศึกษา
 4. ภาษาจีน
 5. ดนตรีศึกษา
 6. ภาษาญี่ปุ่น
 7. ดนตรีสากล
 8. เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์
 9. คณิตศาสตร์
 10. ชีววิทยา
 11. ภาษาไทย
 12. ภาษาอังกฤษ
 13. ฟิสิกส์
 14. ศิลป/ศิลปศึกษา
 15. ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา
 16. ประถมศึกษา
 17. คหกรรม/คหกรรมศาสตร์