กศจ.กาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 2563

1313
กศจ.กาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 2563
กศจ.กาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 2563

 

กศจ.กาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 2563

รวมลิงก์

ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่าน ภาค ก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 63

📣 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

กศจ.กาญจนบุรี ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ความรู้และความสามารถในการปฏบัติงานในหน้าที่ และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 มีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 15 ราย

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค ยื่นเอกสารประกอบการประเมิน ภาค ข และภาค ค ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หน้าห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ข และภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563  ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2563  —->>  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

รายงานสรุปจำนวน และรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 —->> คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

องค์ประกอบตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์และผลงาน และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  —->> คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

แบบรายงาน ภาค ข (1) ประวัติ และประสบการณ์ เพื่อใช้ประกอบการประเมินองค์ประกอบตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ภาค ข (1) ประวัติและประสบการณ์ (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) ในการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  —->>  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

แบบรายงาน ภาค ข (2) ผลงาน เพื่อใช้ประกอบการประเมินองค์ประกอบตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ภาค ข (2) ผลงาน  (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) ในการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  —->>  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

แบบรายงาน ภาค ค (1) วิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อใช้ประกอบการประเมินองค์ประกอบตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ภาค ค (1)  วิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษา  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ในการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  —->> คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  —->>  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

ดูรายละเอียดได้ที่ >> https://bit.ly/35DvXYq