กศจ.กาญจนบุรี เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย รอบที่ 8 จำนวน 73 อัตรา รายงานตัว 1 มิถุนายน 2563

2254
กศจ.กาญจนบุรี เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย รอบที่ 8 จำนวน 73 อัตรา รายงานตัว 1 มิถุนายน 2563
กศจ.กาญจนบุรี เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย รอบที่ 8 จำนวน 73 อัตรา รายงานตัว 1 มิถุนายน 2563

กศจ.กาญจนบุรี เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย รอบที่ 8 จำนวน 73 อัตรา รายงานตัว 1 มิถุนายน 2563

ด้วย กศจ.กาญจนบุรี เรียกบรรจุ รอบที่ 8 จำนวน 14 กลุ่มวิชาเอก ตามประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขัน กศจ.กาญจนบุรี
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561 จำนวน 49 อัตรา และขอใช้บัญชี จาก กศจ.อื่น จำนวน 24 อัตรา

ประกอบด้วย กลุ่มวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน 7 ราย กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 4 ราย กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ราย กลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 1 ราย กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 5 ราย กลุ่มวิชาเอกแนะแนว จำนวน 3 อัตรา กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 ราย และ กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 2 ราย

รายงานตัว : วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 06.30 – 07.45 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 แต่งกาย : ชุดเครื่องแบบราชการสีกากี

รายละเอียด คลิกที่นี่..

กศจ.กาญจนบุรี เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย รอบที่ 8 จำนวน 73 อัตรา รายงานตัว 1 มิถุนายน 2563
กศจ.กาญจนบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 8 จำนวน 73 อัตรา รายงานตัว 1 มิถุนายน 2563

ที่มา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี