กศจ.ขอนแก่น เรียนบรรจุ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 9 จำนวน 26 อัตรา

1769
กศจ.ขอนแก่น เรียนบรรจุ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 9 จำนวน 26 อัตรา
กศจ.ขอนแก่น เรียนบรรจุ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 9 จำนวน 26 อัตรา

กศจ.ขอนแก่น เรียนบรรจุ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 9 จำนวน 26 อัตรา

ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

มีมติอนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการเรียกบรรจุผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๙ จำนวน ๒๖ อัตรา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านแจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ได้รับการขึ้นบัญ ไปรายงานตัว ในวันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา O๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
พระเทพมลโมลี ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รับฟังคำชี้แจงและเลือกสถานศึกษาเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
รายละเอียดดังสิ่ที่ส่งมาด้วย

หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

กศจ.ขอนแก่น เรียนบรรจุ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 9 จำนวน 26 อัตรา
กศจ.ขอนแก่น เรียนบรรจุ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 9 จำนวน 26 อัตรา 

 

 

กศจ.ขอนแก่น เรียนบรรจุ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 9 จำนวน 26 อัตรา
กศจ.ขอนแก่น เรียนบรรจุ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 9 จำนวน 26 อัตรา

 

กศจ.ขอนแก่น เรียนบรรจุ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 9 จำนวน 26 อัตรา
กศจ.ขอนแก่น เรียนบรรจุ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 9 จำนวน 26 อัตรา

 

กศจ.ขอนแก่น เรียนบรรจุ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 9 จำนวน 26 อัตรา
กศจ.ขอนแก่น เรียนบรรจุ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 9 จำนวน 26 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติม >> 

การเรียกบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 9
รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง
การเรียกบรรจุฯ << คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก กศจ.ขอนแก่น