กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี63

1552
กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี63
กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี63

 

กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี63

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทาการศึกษา ตำแหน่ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พศ ๒๕๖๓

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแลแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยรับสมัครสอบแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบแข่งขันได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันๆ ภาค ก และภาค ข จำนวน ๒๖๔ ราย และผู้ไม่มีสิทธิสอบแข่งขัน จำนวน ๓ ราย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบแข่งขันแนบท้ายประกาศ และ มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒Oด๙ (COVID-19) แนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี63
กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี63

 

กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี63
กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี63

กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี63 คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศรายชื่อ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มา  ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2563  จาก สพฐ., กศจ.ทั่วประเทศ, สพม. และสพป. ทั่วประเทศ ,สำนักงานการศึกษาพิเศษ เป็นอย่างสูงนะคะ

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/