Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

กศจ.พิษณุโลกย้ายครู104รายทันเปิดเทอม

Advertisement

กศจ.พิษณุโลก ย้ายครูทั้งจังหวัดรอบแรก 104 ราย
หวังให้ครูเข้าสอนได้ทันทีเมื่อเปิดภาคเรียน พร้อมทำแผนเชิงรุก งดรับเด็ก
ป.1 ในโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนน้อยในปีการศึกษา 2560

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

    วันนี้(11 พ.ค.) นายวิวัฒน์ อ้นน่วม
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.)พิษณุโลก เปิดเผยว่า
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)พิษณุโลก ที่มี นายชูชาติ
กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ฐานะประธาน กศจ. เป็นประธาน เมื่อเร็ว
ๆ นี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ตามที่
อกศจ.พิษณุโลก ได้พิจารณากลั่นกรองการย้ายเสนอ
โดยเป็นครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)พิษณุโลก เขต
1 จำนวน 45 ราย สพป.พิษณุโลก เขต 2 จำนวน 44 ราย สพป.พิษณุโลก เขต 3 จำนวน
7 ราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.)39 จำนวน 7 ราย
รวมทั้งสิ้น 104 ราย ทั้งนี้เพื่อให้ครูที่ได้รับการพิจารณาย้าย
สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนใหม่ทันภาคเรียนแรก ปีการศึกษา 2559

Advertisement

    “ขอให้มั่นใจว่า การย้ายครั้งนี้ กศจ.พิษณุโลก
ได้คำนึงถึงคุณภาพในการเรียนสอน
ให้เป็นไปตามความต้องการของโรงเรียนและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส
บริสุทธิ์และยุติธรรม นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีมติการบริหารงานในเชิงรุก
เพื่อสนองแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
โดยการประกาศให้โรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกที่มีนักเรียนจำนวนน้อย
งดรับเด็กเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2560
และเตรียมพร้อมที่จะทำแผนการบริหารจัดการให้เด็กได้ไปเรียนโรงเรียนใกล้
เคียงได้สะดวกและมีคุณภาพมากขึ้น”นายวิวัฒน์กล่าว“

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:35 น.

You might also like