กศจ.สมุทรปราการ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2563 ผู้สอบผ่าน ภาค ก ภาค ข มีสิทธิ์เข้าสอบ ภาค ค

2036
กศจ.สมุทรปราการ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2563 ผู้สอบผ่าน ภาค ก ภาค ข มีสิทธิ์เข้าสอบ ภาค ค
กศจ.สมุทรปราการ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2563 ผู้สอบผ่าน ภาค ก ภาค ข มีสิทธิ์เข้าสอบ ภาค ค

กศจ.สมุทรปราการประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2563 ผู้สอบผ่าน ภาค ก ภาค ข มีสิทธิ์เข้าสอบ ภาค ค

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 2563 {ลิงก์สำรอง1}ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2563 ภาค ก ภาค ข ประกาศรายชื่อผลสอบ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 2563 {ลิงก์สำรอง2}

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิ์สอบภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

กศจ.ลพบุรี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2563 ผู้สอบผ่าน ภาค ก ภาค ข มีสิทธิ์เข้าสอบ ภาค ค
กศจ.สมุทรปราการประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2563 ผู้สอบผ่าน ภาค ก ภาค ข มีสิทธิ์เข้าสอบ ภาค ค

กศจ.สมุทรปราการ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก ข เพื่อสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ 2563

กศจ.สมุทรปราการ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก ข เพื่อสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ 2563
กลุ่มวิชา/ทาง/ภาษาไทย https://is.gd/ceU2Z8
กลุ่มวิชา/ทาง/ภาษาอังกฤษ https://is.gd/Gqepzu
กลุ่มวิชา/ทาง/ภาษาจีน https://is.gd/BHhTxK
กลุ่มวิชา/ทาง/ภาษาญี่ปุ่น https://is.gd/TAdEvA
กลุ่มวิชา/ทาง/สุขศึกษา https://is.gd/uxCdJ9
กลุ่มวิชา/ทาง/ดนตรีไทย https://is.gd/EMIMwx
กลุ่มวิชา/ทาง/ดนตรีสากล https://is.gd/Z2JFk2
กลุ่มวิชา/ทาง/ศิลปะ/ศิลปศึกษา https://is.gd/AtwZAY
กลุ่มวิชา/ทาง/ทัศนศิลป์ https://is.gd/C2RtAp
กลุ่มวิชา/ทาง/นาฎศิลป์ https://is.gd/Kjd3Sy
กลุ่มวิชา/ทาง/คอมพิวเตอร์ https://is.gd/Vm9O6H
กลุ่มวิชา/ทาง/เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ https://is.gd/wOMwNq
กลุ่มวิชา/ทาง/ประถมศึกษา https://is.gd/Bofp2N
กลุ่มวิชา/ทาง/ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา https://is.gd/pOqkpU
กลุ่มวิชา/ทาง/จิตวิทยาและการแนะแนว https://is.gd/mgADnd
กลุ่มวิชา/ทาง/บรรณารักษ์ https://is.gd/lr3dQd
กลุ่มวิชา/ทาง/โสตทัศนศึกษา https://is.gd/HeNSDc
กลุ่มวิชา/ทาง/การเงินการบัญชี https://is.gd/l8JUTK