กศจ. อุดรธานี เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย รอบที่ 6 48 อัตรา 8 สาขาวิชา รายงานตัว 28 พ.ค.63

2826
กศจ. อุดรธานี เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย  รอบที่ 6 48 อัตรา 8 สาขาวิชา รายงานตัว 28 พ.ค.63
กศจ. อุดรธานี เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย รอบที่ 6 48 อัตรา 8 สาขาวิชา รายงานตัว 28 พ.ค.63

กศจ. อุดรธานี เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย รอบที่ 6 48 อัตรา 8 สาขาวิชา รายงานตัว 28 พ.ค.63

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี แจ้งกำหนดการรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 10.00 น. ณ หอประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี รายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกบรรณารักษ์ เรียกบรรจุลำดับที่ 8 (1 อัตรา)
2. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป เรียกบรรจุลำดับที่ 77 – 93 (17 อัตรา)
3. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกเคมี เรียกบรรจุลำดับที่ 7 – 8 และ 10 (3 อัตรา)
4. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกทัศนศิลป์ เรียกบรรจุลำดับที่ 17 (1 อัตรา)
5. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาจีน เรียกบรรจุลำดับที่ 22 – 24 (3 อัตรา)
6. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกพลศึกษา เรียกบรรจุลำดับที่ 48 (7 อัตรา/หมดบัญชี)
7. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา เรียกบรรจุลำดับที่ 49 – 57 (9 อัตรา)
8. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ เรียกบรรจุลำดับที่ 69 – 75 (7 อัตรา)
การแต่งกาย ให้ผู้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ฯ แต่งกายชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี คอพับ แขนยาว
หมายเหตุ  1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ได้นำส่งหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้พร้อมข้อมูลรายชื่อโรงเรียนที่เป็นตำแหน่งว่างทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษถึงผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคลแล้ว
                 2. กรณีไม่สามารถเดินทางข้ามเขตจังหวัดได้ ขอให้แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 0-4229-2041 ต่อ 3
                 3. ขอความร่วมมือให้ผู้สอบแข่งขันได้ทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการติดเชื้อ/แพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
กศจ. อุดรธานี เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย  รอบที่ 6 48 อัตรา 8 สาขาวิชา รายงานตัว 28 พ.ค.63
กศจ. อุดรธานี เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย รอบที่ 6 48 อัตรา 8 สาขาวิชา รายงานตัว 28 พ.ค.63
กศจ. อุดรธานี เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย  รอบที่ 6 48 อัตรา 8 สาขาวิชา รายงานตัว 28 พ.ค.63
กศจ. อุดรธานี เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย รอบที่ 6 48 อัตรา 8 สาขาวิชา รายงานตัว 28 พ.ค.63
กศจ. อุดรธานี เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย  รอบที่ 6 48 อัตรา 8 สาขาวิชา รายงานตัว 28 พ.ค.63
กศจ. อุดรธานี เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย รอบที่ 6 48 อัตรา 8 สาขาวิชา รายงานตัว 28 พ.ค.63

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาข่าวจาก กศจ.อุดรธานี