กศน.พลิกโฉมใหม่ เรียน-สอนออนไลน์

1410
กศน.เรียนออนไลน์
กศน.เรียนออนไลน์

 

นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (เลขาฯ กศน.) กล่าวว่า ขณะนี้ กศน. อยู่ระหว่างการวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนของ กศน.ใหม่ เพื่อที่จะทำให้การเรียนการสอนตอบโจทย์เทคโนโลยีและโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยระบบดิจิทัล เพราะในอนาคตกลุ่มผู้เรียน กศน.ในรูปแบบการเรียนแบบพบกลุ่มจะลดน้อยลง เนื่องจากกลุ่มผู้เรียน กศน.ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนทำงานที่มีอาชีพแล้ว และบางครั้งจำเป็นต้องขาดเรียนอาจส่งผลให้เรียนไม่ทันเพื่อน ดังนั้นในประเด็นเหล่านี้ กศน.จึงต้องการพลิกโฉมการเรียนการสอนใหม่เป็นการเรียนแบบห้องเรียนออนไลน์เกิดขึ้น ซึ่งขณะนี้เท่าที่รับทราบข้อมูลมีหน่วยงาน กศน.ระดับพื้นที่นำร่องห้องเรียนออนไลน์ไปบ้างแล้ว

เพิ่มเพื่อน

นายดิศกุล กล่าวต่อว่า สำหรับการเรียนในรูปแบบออนไลน์นั้นจะเป็นลักษณะของห้องเรียนกลับทาง (flipped classroom) หมายถึง การเรียนการสอนที่ผู้เรียนศึกษาสาระสำคัญของบทเรียนด้วยตนเองที่บ้าน และนำผลงานหรือปัญหาที่บันทึกไว้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูหรือเพื่อนในห้องเรียน โดยสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของการเรียนห้องเรียนกลับทางก็ คือ การใช้เทคโนโลยี การเรียนการสอนที่ทันสมัย และการให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะกระตุ้นให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเต็มที่ โดย กศน.นำรูปแบบห้องเรียนกลับทางขยายให้ครอบคลุมทุกศูนย์การเรียนของกศน. ทั้งนี้ไม่ต้องกังวลว่าการเรียนในลักษณะนี้จะไม่ได้คุณภาพ เพราะเราจะมีการประเมินและทดสอบทุกครั้ง รวมถึงในปีการศึกษานี้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจะขยายครอบทุกสถานศึกษาด้วยเช่นกัน

 

 

ขอบคุณที่มาข่าวจาก ไทยโพสต์