กสถ. ประกาศ เลื่อน สอบท้องถิ่นปี 2564 เป็นวันที่ 8 ส.ค. 64  แล้ว

1980

กสถ. ประกาศ เลื่อน สอบท้องถิ่นปี 2564 เป็นวันที่ 8 ส.ค. 64  แล้ว

กสถ.  ประกาศ เลื่อนสอบท้องถิ่นปี 64  เป็นวันที่ 8 ส.ค. 64  แล้ว
กสถ. ประกาศ เลื่อน สอบท้องถิ่นปี 64 เป็นวันที่ 8 ส.ค. 64  แล้ว

สวัสดีครับ ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวเกี่ยวประกาศของ  กสถ. เรื่อง ประกาศ เลื่อน สอบท้องถิ่นปี 2564 เป็นวันที่ 8 ส.ค. 64  นั้น โดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน (กสถ.) ได้มีประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)  โดยสรุปได้ดังนี้

– กำหนดเลื่อนวันสอบจาก วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 64 เป็น วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 64
– กำหนดวันประกาศเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 64

ส่วนรายละเอียดตามประกาศ สามารถอ่านเพิ่มเติมด้านล่างนี้..

 

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น