กสศ. เปิดระบบให้ สถานศึกษาสังกัด สพฐ.บันทึกข้อมูลผลการรับรองข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษโดย คกก.สถานศึกษา(แบบ นร.05)

1156

 

 

กสศ. เปิดให้โรงเรียนสพฐ.บันทึกข้อมูลผลการรับรองข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษ
กสศ. เปิดให้โรงเรียนสพฐ.บันทึกข้อมูลผลการรับรองข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษ
เพิ่มเพื่อน

กสศ. เปิดให้โรงเรียนสพฐ.บันทึกข้อมูลผลการรับรองข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษ

เรียนคุณครูทุกท่าน กสศ. เปิดระบบให้ สถานศึกษาสังกัด สพฐ.บันทึกข้อมูลผลการรับรองข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษโดย คกก.สถานศึกษา(แบบ นร.05) ที่บันทึกไม่ทัน สามารถบันทึกเพิ่มเติมได้ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2562 นี้ ผ่านระบบ cct.thaieduforall.org

**ช่องทางการติดตาม และบันทึกข้อมูล

เขตพื้นที่การศึกษาสามารถดูรายชื่อสถานศึกษา ผ่านระบบ cct.thaieduforall.orgเลือก หัวข้อ “ติดตามความก้าวหน้า”

Admin โรงเรียนสามารถบันทึก นร.05 ผ่านระบบ cct.thaieduforall.org โดยใช้รหัส Admin โรงเรียนในการบันทึกข้อมูล และเลือกหัวข้อ “บันทึก นร.05”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 02-0795475 กด 1

ที่มา การคัดกรองนักเรียนยากจน