กสศ. เผย เตรียมงบประมาณรองรับ นักเรียนยากจนพิเศษ ที่อาจเพิ่มเป็น  8 – 9 แสนคน แล้ว ในภาคเรียนที่ 1/2563 นี้ เหตุพิษ โควิค-19 

1411
กสศ. เผย เตรียมงบประมาณรองรับ นักเรียนยากจนพิเศษ ที่อาจเพิ่มเป็น  8 - 9 แสนคน แล้ว ในภาคเรียนที่ 1/2563 นี้ เหตุพิษ โควิค-19 
กสศ. เผย เตรียมงบประมาณรองรับ นักเรียนยากจนพิเศษ ที่อาจเพิ่มเป็น  8 – 9 แสนคน แล้ว
ในภาคเรียนที่ 1/2563 นี้ เหตุพิษ โควิค-19

กสศ. เผย เตรียมงบประมาณรองรับ นักเรียนยากจนพิเศษ ที่อาจเพิ่มเป็น  8 – 9 แสนคน แล้ว
ในภาคเรียนที่ 1/2563 นี้ เหตุพิษ โควิค-19 

วันนี้  16  กรกฎาคม  2563   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดประชุมผ่านระบบ Teleconference เพื่อชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้แก่เขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต และครูโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศได้รับทราบ
นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สพฐ. ร่วมกับ กสศ. ปฏิรูปกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจน และปฏิรูปวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมือจากเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ในการระดมการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์มาอย่างดี
ด้าน ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการ กสศ. กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีที่ กสศ.ได้ร่วมงานกับ สพฐ.ในการจัดสรรทุนเสมอภาคให้แก่เด็กนักเรียนยากจนพิเศษทั่วประเทศ ซึ่งในปีที่ผ่านมามีเด็กยากจนพิเศษอยู่กว่า 7 แสนคน ซึ่งในปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คาดว่าจะมีจำนวนนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษเพิ่มขึ้น ดังนั้นทาง กสศ.จึงมีมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินในสถานการณ์โควิด-19 หากนักเรียนคนใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ยากจนพิเศษ ปี 2562 ก็สามารถสมัครเข้ามาใหม่ได้เลย โดยไม่ต้องรอ หากมีหลักฐานใหม่ว่าพ่อ แม่ตกงาน หรือได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และมีรายได้อยู่ภายใต้เส้นความยากจนพิเศษ
“กสศ.ได้เตรียมงบประมาณไว้รองรับจำนวนเด็กยากจนพิเศษที่อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 8 – 9 แสนคน และ กสศ.ได้เปิดกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษในส่วนของนักเรียนกลุ่มใหม่ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล -ชั้นมัธยมต้น โดยมีคุณครูที่สำรวจ/สอบถามข้อมูลจากผู้ปกครอง จึงขอให้ครู และผู้ปกครอง ส่งรูปถ่าย หรือข้อมูลเข้ามาในระบบได้ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 นี้” ดร.ไกรยส กล่าว
ดร.ไกรยส กล่าวว่า ในปีนี้ กสศ. ได้รับความร่วมมือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) และธนาคารออมสิน มาช่วยอำนวยความสะดวก และการเปิดบัญชีนี้เด็กไม่จำเป็นต้องฝากเงินและทางธนาคารมีการยกเว้นค่ารักษาบัญชีของนักเรียนยากจนพิเศษ และสามารถโอเงินผ่านพร้อมเพย์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นการเปิดบัญชีศูนย์บาทไร้ค่าทำเนียม และทางธนาคารจะให้ความรู้ทางการเงินแก่นักเรียนด้วย
ขอขอบคุณที่มา เนื้อหา