กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เชิญชวน นักเรียนมัธยมศึกษา เขียนเรียงความประกวด หัวข้อ ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต ชิงโล่เกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา

2473
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เชิญชวน นักเรียนมัธยมศึกษา เขียนเรียงความประกวด หัวข้อ ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต ชิงโล่เกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เชิญชวน นักเรียนมัธยมศึกษา เขียนเรียงความประกวด
หัวข้อ ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต ชิงโล่เกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษา เขียนเรียงความประกวด
หัวข้อ ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต ชิงโล่เกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากครับ  ด้วย กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เชิญชวน นักเรียนมัธยมศึกษา เขียนเรียงความประกวด หัวข้อ ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต ชิงโล่เกียรติคุณ
พร้อมทุนการศึกษา ดังนี้

          กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ชวนน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
เขียนเรียงความประกวดหัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” ชิงรางวัลโล่เกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา ผู้ที่สนใจอ่านรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ กอช. www.nsf.or.th หรือที่ทำการปกครองอำเภอ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

         นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า กอช. จัดกิจกรรมประกวดเรียงความส่งเสริมการออมให้แก่เยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออมเงิน โดยเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เขียนเรียงความประกวด หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” ในโครงการส่งเสริมการออมกับ กอช. กลุ่มนักเรียนในสถานศึกษา ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ชิงโล่เกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กอช. www.nsf.or.th 

         สำหรับผู้ที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครและส่งผลงานได้ 2 ช่องทาง ทั้งที่ทำการปกครองอำเภอ หรือ ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ กอช. “www.nsf.or.th” เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินเป็นไปตามรายละเอียดประกาศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วนเงินออม
โทร. 02-049-9000

ท่านที่สนใจ สามารถคลิกที่นี่เพื่อ… อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอขอบคุณที่มา   กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)