วันอาทิตย์, มีนาคม 3, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาการกำหนดตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

การกำหนดตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

Advertisement

การกำหนดตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงาน ให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ โดยยกเลิก
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ นั้น ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ และตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ ตามหนังสือ
ที่อ้างถึง < ที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒

๒. กำหนดตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ที่กำหนดไว้
ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับการนำตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า ไปใช้เพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ทุกกรณี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ทั้งนี้ การใดที่ดำเนินการตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ และ ๔ อยู่ก่อนการกำหนดตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.
เทียบเท่าใหม่นี้ มีผลใช้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

Advertisement

การกำหนดตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม https://otepc.go.th/th/content_page/item/3536-27-2564.html

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล การกำหนดตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง จาก ก.ค.ศ.

 

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments