การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

4228

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5387 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

กำหนดตำแหน่ง เงินเดือน ศึกษานิเทศก์
กำหนดตำแหน่ง เงินเดือน ศึกษานิเทศก์

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5387 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รายละเอียดดังภาพ

กำหนดตำแหน่ง เงินเดือน ศึกษานิเทศก์
กำหนดตำแหน่ง เงินเดือน ศึกษานิเทศก์

เรื่องน่าอ่าน >>หลักเกณฑ์ PA ไม่มีการนับชั่วโมงอบรม แต่ต้องพัฒนาตนเองตามทักษะที่กำหนดทุกปี

สพฐ. ว5387 กำหนด ศน. สพม.ใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นส. ก.ค.ศ. ศธ 0206.4.1312 ลว 8พย64

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนวปฏิบัติ

ตัวอย่างคำสั่ง

ครูทุกคนต้องพัฒนาทักษะ การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดิจิทัล และทักษะอื่นตามวิทยฐานะ เริ่ม 1 ต.ค. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สพร.
https://personnel.obec.go.th/home/archives/51318

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5387 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์จาก เว็บไซต์ สพร.