วันพุธ, ธันวาคม 6, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาการกำหนดอัตรากำลังสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาที่มีนักเรียน 120-359 คน

การกำหนดอัตรากำลังสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาที่มีนักเรียน 120-359 คน

Advertisement

การกำหนดอัตรากำลังสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สววัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ การกำหนดอัตรากำลังสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาที่มีนักเรียน 120-359 คน ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีการชี้แจงในเรื่องดังกล่าวดังนี้ครับ

สวัสดีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้อ่านทุกท่าน วันนี้สํานักงาน ก.ค.ศ. มีเรื่องที่น่าสนใจ มานําเสนอ ซึ่งเป็นเรื่องของการกําหนดอัตรากําลังสายงานบริหารสถานศึกษา ตําแหน่งรอผู้อํานวยการ สถานศึกษา ในสถานศึกษาที่มีนักเรียน 120-359 คน ให้ทุกท่านได้รับทราบ

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กําหนดเกณฑ์อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแจ้งให้ทราบตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/3 23 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวกําหนดให้สถานศึกษาที่มีนักเรียน 120-359 คน สามารถกําหนดอัตรากําลังสายงานบริหารสถานศึกษา ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ได้ 1 อัตรา นั้น

Advertisement

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้หารือร่วมกันกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการกําหนดตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาตามกลุ่มดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า เพื่อให้ฝ่ายปฏิบัติเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและตรกัน สํานักงาน ก.ค.ศ. จะดําเนินการเสนอ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติ กรณีดังกล่าว แล้วจะได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อบทราบต่อไป

สํานักงาน ก.ค.ศ. 16 สิงหาคม 2564

การกำหนดอัตรากำลังสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาที่มีนักเรียน 120-359 คน
การกำหนดอัตรากำลังสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาที่มีนักเรียน 120-359 คน

ขอบคุณที่มา : สำนักงาน กคศ.

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments