การกำหนด “ประเด็นท้าทาย” ในข้อตกลงฯ ตามเกณฑ์ PA

4698

 

Advertisement

การกำหนด "ประเด็นท้าทาย" ในข้อตกลงฯ ตามเกณฑ์ PA

การกำหนด “ประเด็นท้าทาย” ในข้อตกลงฯ ตามเกณฑ์ PA คุรครูจะต้องดำเนินการตามนี้ค่ะ

คุณครู วิเคราะห์จาก
– สภาพปัญหาเด็ก
– สภาพบริบทของโรงเรียน
– ความคาดหวังของผู้ปกครอง

ผอ.โรงเรียน วิเคราะห์จาก
– ความคาดหวังของผู้ปกครอง
– สภาพบริบทของโรงเรียน
– นโยบายของกระทรวง
ไม่ได้ยึดคะแนนผลสัมฤทธิ์ หรือคะแนน O-NET

Advertisement


(ตอบประเด็นคำถามยอดฮิต รวบรวมจากการลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนเกณฑ์ PA โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.)

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม คู่มือการประเมิน วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA ครบทั้ง 4 ตำแหน่ง ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/