วันอาทิตย์, ธันวาคม 10, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาการขอยกเว้นเงื่อนไข การจัดสรรอัตราว่าง ข้าราชการครู ในสถานศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการ

การขอยกเว้นเงื่อนไข การจัดสรรอัตราว่าง ข้าราชการครู ในสถานศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการ

Advertisement

การขอยกเว้นเงื่อนไข การจัดสรรอัตราว่าง ข้าราชการครู ในสถานศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการ

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2125 เรื่อง การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่างข้าราชการครูในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ

 

การขอยกเว้นเงื่อนไข การจัดสรรอัตราว่าง ข้าราชการครู ในสถานศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการ

คณะรัฐมนตรี โดยมีมติเห็นชอบ การยกเว้นเงื่อนไข การจัดสรรอัตราว่าง จากผลการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน ๑๒๑ – ๒๔๙ คน

การขอยกเว้นเงื่อนไข การจัดสรรอัตราว่าง ข้าราชการครู ในสถานศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการ

Advertisement

ดาวน์โหลดหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2125 ได้ที่นี่

ผลการพิจารณา ของ คณะรัฐมนตรี ที่มีมติอนุมัติ หลักการ การจัดสรรอัตราว่าง จากผล การเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียน ตั้งแต่ ๑๒๐ คนลงมา โดยให้จัดทํารายละเอียด ข้อมูล ชี้แจงเหตุผลความจําเป็น ในการขอรับจัดสรร อัตรากําลังดังกล่าวให้ชัดเจนและครอบคลุมถึงความจําเป็นของโรงเรียน เพื่อเสนอคณะกรรมการกําหนด เป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) พิจารณาทบทวนตามขั้นตอนต่อไป

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ระบบ HRMS การประเมินตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน

Advertisement

หลักเกณฑ์ วิธีการ บริหารงานบุคคล สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพฐ. ว 10/2565

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments