ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1423

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี

ติดตามข่าวสาร วงการศึกษาไทยได้ที่ ครูอัพเดตดอทคอม
ขอขอบคุณที่มา  กระทรวงศึกษาธิการ