วันเสาร์, ธันวาคม 2, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2

การคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2

Advertisement

การคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ จํานวน ๑,๒๗๕ คน เพื่อดําเนินการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๐๘.๒/๒๖๙๗ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จึงขอส่งบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการดังกล่าวมาเพื่อให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดดําเนินการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดทราบ และดําเนินการด้วยแล้ว

การคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒

รายละเอียดการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2

หนังสือราชการถึง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ >> เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือราชการถึง ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด >> เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

Advertisement

หนังสือราชการถึง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ >>เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

หนังสือราชการถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต >>เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

บัญชีรายชื่อนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564 >>บัญชีรายชื่อนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2

ขอบคุณเนื้อหาจาก สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม รวมลิงก์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2564 รอบทั่วไป สอบวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ข ภายใน 22 กุมภาพันธ์ 2565

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments