การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ บรรจุครูผู้ช่วย

1507

การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

Advertisement

การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

สํานักพระราชวังได้ส่งรายชื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย จํานวน ๔๐ ราย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดําเนินการคัดเลือก นักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ในอัตราว่าง ที่จัดสรรไว้รองรับ กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล

การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยให้บรรจุและแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ได้แจ้งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ทราบด้วยแล้ว รายละเอียดดังแนบนี้

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด

เรียน สำนักงานเขตพื้นที่

Advertisement

รายชื่อ ศธจ. ที่ดำเนินการคัดเลือก

รายชื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

แบบรายงานผลการคัดเลือก

บัญชีอัตราว่าง

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ตลาดนัดวังจันทรเกษม เฟส 2 ตลาดที่ 2 รับจำกัด 4 หมื่นที่นั่ง

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/