การคัดเลือกนักเรียน และ สถานศึกษา เพื่อรับ รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

2719
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

การคัดเลือกนักเรียน และ สถานศึกษา เพื่อรับ รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านเช่นเคยครับ   วันนี้ (31 ก.ค.2563) รายการ
เที่ยงวันทันข่าว สพฐ. (ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2563) นำเสนอ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และ สถานศึกษา
เพื่อรับ รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้

1.ระดับสถานศึกษา  สถานศึกษายื่นความจำนงขอเข้ารับการประเมินที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่สถานศึกษานั้นๆตั้งอยู่   ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563  (ทั้งประเภทนักเรียนและสถานศึกษา)

2.ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ดำเนินการประเมิน  และส่งผลการประเมิน  พร้อมเอกสารประกอบการประเมิน
ให้ยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ที่เป็นศูนย์ประสานงาน  การคัดเลือกระดับจังหวัด  ภายใน วันที่ 30 กันยายน 2563

3.ระดับจังหวัด  ดำเนินการประเมิน  และส่งผลการประเมิน  พร้อมเอกสารประกอบการประเมิน
ให้ยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ที่เป็นศูนย์ประสานงาน  การคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด
ภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

4.ระดับกลุ่มจังหวัด  ดำเนินการประเมิน  และส่งผลการประเมิน  พร้อมเอกสารประกอบการประเมิน
ให้ยัง สำนักทดสอบทางการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ภายใน วันที่ 29 มกราคม 2564

 

ขอขอบคุณที่มา  และรับชมคลิปข่าวที่  เที่ยงวันทันข่าว สพฐ. (ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2563)