การคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้ง ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

3308

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ถึง ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งชะลอการดำเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เนื่องจากการดำเนินการในปีงบประมาณพ. ศ. 2563 ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากและอยู่ระหว่างกำหนดขอแก้ไขหลักเกณฑ์ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า เนื่องจากหลักเกณฑ์ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 เป็นหลักเกณฑ์ที่ไม่มีการแก้ไข ประกอบกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ได้กำหนดสัดส่วนเพื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กคศ.กำหนด

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ เรียน ศึกษาธิการจังหวัด

ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ เรียน ผอ.สพท

ดาวน์โหลดไฟล์ ว22 คู่มือ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มา ของข้อมูลและภาพ การคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้ง ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ การเงิน บัญชี และพัสดุ จาก สพฐ.