วันศุกร์, มีนาคม 1, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

 

การคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งรายละเอียด การดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา และผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ได้กําหนดมาตรฐานตําแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหม่

หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ว1592

หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ว1593

หนังสือแจ้งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ว1954

แบบรายงานรายชื่อผู้ประสานงานการคัดเลือก

Advertisement

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ปรับปรุงรายละเอียดการดําเนินการ เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ก.ค.ศ. มีมติเห็นชอบแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการคัดเลือกเป็นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด จึงส่งรายละเอียด การดําเนินการดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ เมื่อมีการดําเนินการคัดเลือก ให้จัดส่งประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ทุกครั้งที่มีการประกาศ พร้อม แบบรายงานรายชื่อผู้ประสานงานการคัดเลือก ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ไปยัง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาง E-mail : [email protected]

หนังสือแจ้ง ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ว 1592

หนังสือแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ว 1593

หนังสือแจ้ง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ว 1954

แบบรายงานรายชื่อผู้ประสานงานการคัดเลือก

Advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม รวมผลการย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปี 2565 ( ประกาศผลย้ายครู 2565 ) ครบทุกจังหวัด ครบทุก กศจ. ประกาศผลย้าย พิจารณาอนุมัติย้าย ระหว่างวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2565 – 15 มีนาคม 2565 และให้ออกคำสั่งย้ายภายในวันที่…

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments