แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปี 2563

5827
แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปี 2563
สามารถศึกษาได้จากเอกสาร ของสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ซึ่งในปีนี้สพฐ.ได้แจ้งแนวทางเพิ่มเติม 3 ข้อ ดังนี้

1. การอนุญาตให้ใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีใบอนุญาตครบ5ปีต่อไปอีก ดังรายละเอียด

2. การอนุโลมให้ซื้อหนังสือรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

3. การอนุโลมให้ซื้อหนังสือรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำหรับรายละเอียดแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปี 2563 สพฐ.ยังไม่เผยแพร่หนังสืออย่างเป็นทางการออกมาถ้ามีรายละเอียดอย่างไรครูอัพเดตจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแนวทางการจัดซื้อฯ  (ยังเป็นข้อมูลเดิม ปี 2562 นะครับ) 

ขอบคุณที่มาจาก : สพฐ.