วันเสาร์, ธันวาคม 2, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาการจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5734 

การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5734 

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5734 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) การจัดสรรอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพฐ. แจ้งจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5734 

บัญชีสรุปการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ กรณีตําแหน่งว่าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตําแหน่งที่ไม่ต้องรายงานส่งคืน สพฐ. สามารถสรรหาอัตราจ้างรายใหม่ทดแทนได้ มีดังต่อไปนี้
1. บุคลากรปฏิบัติงานใน สพท. ที่ขาดแคลน
2. บุคลากรปฏิบัติงานใน สพท. ที่ตั้งใหม่และขาดแคลน
3. ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ที่ สพฐ. จัดสรรให้
3.1 โรงเรียนคู่พัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
3.2 โรงเรียนเพียงหลวงฯ
3.3 โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.4 กรณีทดแทนครูช่วยราชการโรงเรียนวังไกลกังวล
4. นักการภารโรง

ตําแหน่งที่ต้องรายงานส่งคืน สพฐ. ไม่สามารถนําอัตราว่างไปใช้ได้ มีดังต่อไปนี้
1.ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ยกเว้น อัตราที่ สพฐ. จัดสรรให้
1.1 โรงเรียนคู่พัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
1.2 โรงเรียนเพียงหลวงฯ
1.3 โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.4 กรณีทดแทนครูช่วยราชการโรงเรียนวังไกลกังวล
2. ครูดูแลนักเรียนประจําพักนอน
3. เจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)
4. ธุรการโรงเรียน อัตราละ 15,000 บาท
5. ธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท

Advertisement

การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5734

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง การจัดสรรอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพฐ. แจ้งจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments