การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1232

การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลูกจ้างงบปี63
ลูกจ้างงบปี63
จัดสรรลูกจ้าง
จัดสรรลูกจ้าง
จัดสรรลูกจ้าง2
จัดสรรลูกจ้าง2
เพิ่มเพื่อน

อ่านเพิ่มเติมสิ่งที่ส่งมาด้วย

  1. หนังสือ ว6412 ลว21ตค62 
  2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
  3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
  4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
  5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
  6. สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
  7. สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
  8. สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

 

ขอบคุณที่มาข่าวจาก สำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ