วันพุธ, ธันวาคม 6, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาการจ่ายเครื่องราช การจัดพิธีรับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564

การจ่ายเครื่องราช การจัดพิธีรับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564

Advertisement

 

การจ่ายเครื่องราช การจัดพิธีรับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2007 เรื่อง การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายและการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564

>>> ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่นี่

การจ่ายเครื่องราช การจัดพิธีรับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ดําเนินการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี ๒๕๖๔ แล้ว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ตามที่ขอพระราชทาน และให้ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ มอบหมายให้ผู้แทนหน่วยงาน ไปรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และจัดพิธี รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในสถานที่ที่เหมาะสม (รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๒) ต่อมาได้แจ้งเพิ่มเติมให้รายงานผลการดําเนินการ จัดพิธีรับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ – ๔)

Advertisement

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดการจ่าย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจําปี ๒๕๖๔ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ) และบัญชีรายชื่อ ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖) และเพื่อให้การจ่าย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย และการจัดพิธีรับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจําปี ๒๕๖๔

จึงกําหนด จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจําปี ๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ พร้อมเพรียงกันทั้งประเทศ ในรูปแบบจังหวัด โดยมอบให้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ (และเขตเดียว) เป็นเจ้าภาพในการดําเนินการร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอื่นและสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น (สําหรับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเป็นเจ้าภาพจัดพิธีร่วมกับหน่วยงานในสังกัดพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี และปทุมธานี ซึ่งจัดพิธีรับพระราชทาน ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร) และขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดําเนินการ

>>> ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เครื่องราช 2565 เครื่องราชกระทรวงศึกษา เครื่องราชครู เครื่องราช สพฐ. ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2565 จำนวน 236,955 คน ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2565

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments