การดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 ตาม ว.1  ,ว.16-ว.17  ล่าสุด

1352

การดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
ตาม ว.1  ,ว.16-ว.17  ล่าสุด

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม ได้ติดตามข่าว การดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
ตาม ว.1  ,ว.16-ว.17  ล่าสุด  ซึ่ง สพฐ.มีหนังสือ ด่วนที่สุด เรื่อง 
การดำเนินการสรรหาบุคลากร
สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564 ดังนี้

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดล่างนี้

การคัดเลือก ว1,ว16-ว17 (แจ้ง ศธจ)

การคัดเลือก ว1,ว16-ว17 (แจ้ง สพท)

การคัดเลือก ว1,ว16-ว17 (แจ้ง สศศ)

 

ที่มา  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ