การดำเนินงาน อาหารกลางวันและนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

2318

การดำเนินงาน อาหารกลางวันและนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

การดำเนินงาน อาหารกลางวันและนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
การดำเนินงาน อาหารกลางวัน และนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019

จาก การประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สรุป แนวทาง การดำเนินงาน อาหารกลางวันและ นมโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ไว้ เพื่อเป็นแนวให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชี้แจง การดำเนินงาน อาหารกลางวัน และนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้แก่ โรงเรียนในสังกัดได้ใช้เป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

รายละเอียด แนวทางการดำเนินงาน อาหารกลางวัน และนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม คลิกที่นี่

การดำเนินงาน อาหารกลางวันและนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
การดำเนินงาน อาหารกลางวันและนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ใน สถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019
การดำเนินงาน อาหารกลางวันและนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
การดำเนินงาน อาหารกลางวัน และนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 ใน สถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019

รายละเอียด แนวทางการดำเนินงาน อาหารกลางวัน และ นมโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม มาตรการเปิดเรียน On-Site ภาคเรียนที่ 1/2565 และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดย นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย

ติดเชื้อ-เสี่ยงสูง เรียนได้ไม่ต้องปิดโรงเรียน ศึกษาธิการ-สาธารณสุข วางมาตรการเข้ม