Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

กรมสรรพากร ยัน “ชิม ช้อป ใช้” ไม่เกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบภาษี 

กรมสรรพากร ยัน "ชิม ช้อป ใช้" ไม่เกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบภาษี 

Advertisement

กรมสรรพากร ยัน “ชิม ช้อป ใช้” ไม่เกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบภาษี

 

เพิ่มเพื่อน

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม   มีข่าวสารดีๆ ที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านครับ  ตามที่หลายท่าน  ลงทะเบียน ชิมช้อปใช้     และมีการใช้สิทธิ์ตามร้านค้า  ต่างๆ  จนเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับ  การตรวจสอบภาษี ของร้านค้าต่างๆ กรมสรรพากรจึงมีเอกสารชี้แจงตาม  เลขที่ข่าว ปชส. 4/2563  วันที่แถลงข่าว 6 พฤศจิกายน 2562  เรื่อง กรมสรรพากร ยืนยัน ข้อมูลจากมาตรการ “ชิม ช้อป ใช้ ” ไม่เกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบภาษี

Advertisement

Advertisement

กรมสรรพากร ยัน "ชิม ช้อป ใช้" ไม่เกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบภาษี 
กรมสรรพากร ยัน “ชิม ช้อป ใช้” ไม่เกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบภาษี

ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขายสินค้าและบริการเข้าร่วมโครงการ “ชิมช้อปใช้ เฟส 1
และเฟส 2” ซึ่งปัจจุบันประชาชนได้มีการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ ครบถ้วนแล้วจำนวน 13 ล้านคน และสามารถใช้
จ่าย เงิน จาก g-Wallet ได้ถึง 31 ธ.ค.2562 โดย สามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่ เข้าร่วมโครงการ
ได้ ที่ www.ชิมช้อปใช้. com อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการบางส่วนยังคงมี ความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อน เกี่ยวกับ
การส่งข้อมูลธุรกรรมจากมาตรการ “ชิมช้อปใช้ ” ให้กรมสรรพากรติดตามและ ตรวจสอบการจัดเก็บ ภาษี

กรมสรรพากร ขอเรียนว่า กรมสรรพากร ใช้ ระบบในการตรวจสอบความเสี่ยง หรือระบบ RBAs (R isk based audit system) ซึ่ง มีการรวบรวมข้อมูลจากหลายช่องทางและมีการจำแนก เกณฑ์ใ นการคัดเลือกรายผู้ประกอบการ กลุ่มดี
กลุ่มเสี่ยง โดย ผู้ประกอบการร้านค้าที่ เข้าร่วมโครงการ”ชิมช้อปใช้” และมีการใช้ ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment) กรมสรรพากรถือว่าผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มดี และไม่ใช่เป้าหมายในการตรวจสอบภาษี
ในขณะที่ผู้ประกอบการที่ใช้เงินสดจะมีความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบมากกว่า

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัย  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร ( RD Intelligence Center)
โทร. 1161 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ

 

กรมสรรพากร ยัน "ชิม ช้อป ใช้" ไม่เกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบภาษี 
กรมสรรพากร ยัน “ชิม ช้อป ใช้” ไม่เกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบภาษี

 

ขอบคุณที่มา   กรมสรรพากร

You might also like