กรมสรรพากร ยัน “ชิม ช้อป ใช้” ไม่เกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบภาษี 

1525

กรมสรรพากร ยัน “ชิม ช้อป ใช้” ไม่เกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบภาษี

 

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม   มีข่าวสารดีๆ ที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านครับ  ตามที่หลายท่าน  ลงทะเบียน ชิมช้อปใช้     และมีการใช้สิทธิ์ตามร้านค้า  ต่างๆ  จนเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับ  การตรวจสอบภาษี ของร้านค้าต่างๆ กรมสรรพากรจึงมีเอกสารชี้แจงตาม  เลขที่ข่าว ปชส. 4/2563  วันที่แถลงข่าว 6 พฤศจิกายน 2562  เรื่อง กรมสรรพากร ยืนยัน ข้อมูลจากมาตรการ “ชิม ช้อป ใช้ ” ไม่เกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบภาษี

กรมสรรพากร ยัน "ชิม ช้อป ใช้" ไม่เกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบภาษี 
กรมสรรพากร ยัน “ชิม ช้อป ใช้” ไม่เกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบภาษี

ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขายสินค้าและบริการเข้าร่วมโครงการ “ชิมช้อปใช้ เฟส 1
และเฟส 2” ซึ่งปัจจุบันประชาชนได้มีการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ ครบถ้วนแล้วจำนวน 13 ล้านคน และสามารถใช้
จ่าย เงิน จาก g-Wallet ได้ถึง 31 ธ.ค.2562 โดย สามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่ เข้าร่วมโครงการ
ได้ ที่ www.ชิมช้อปใช้. com อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการบางส่วนยังคงมี ความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อน เกี่ยวกับ
การส่งข้อมูลธุรกรรมจากมาตรการ “ชิมช้อปใช้ ” ให้กรมสรรพากรติดตามและ ตรวจสอบการจัดเก็บ ภาษี

กรมสรรพากร ขอเรียนว่า กรมสรรพากร ใช้ ระบบในการตรวจสอบความเสี่ยง หรือระบบ RBAs (R isk based audit system) ซึ่ง มีการรวบรวมข้อมูลจากหลายช่องทางและมีการจำแนก เกณฑ์ใ นการคัดเลือกรายผู้ประกอบการ กลุ่มดี
กลุ่มเสี่ยง โดย ผู้ประกอบการร้านค้าที่ เข้าร่วมโครงการ”ชิมช้อปใช้” และมีการใช้ ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment) กรมสรรพากรถือว่าผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มดี และไม่ใช่เป้าหมายในการตรวจสอบภาษี
ในขณะที่ผู้ประกอบการที่ใช้เงินสดจะมีความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบมากกว่า

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัย  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร ( RD Intelligence Center)
โทร. 1161 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ

 

กรมสรรพากร ยัน "ชิม ช้อป ใช้" ไม่เกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบภาษี 
กรมสรรพากร ยัน “ชิม ช้อป ใช้” ไม่เกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบภาษี

 

ขอบคุณที่มา   กรมสรรพากร

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/