อบรมออนไลน์ ฟรี หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีเกียรติบัตร

12491

สมาคมผู้ฝึกสอน นักต่อคำศัพท์ และสมการ ร่วมกับ Word Wizard Academy เชิญอาจารย์ และผู้ที่สนใจ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รับใบประกาศฟรี (จำนวน 2,000ท่าน)

 

 

ศึกษาคู่มือ Crossword

 

 

 

เข้าทำแบบทดสอบ

 

 

ตัวอย่างเกียรติบัตร