การทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล

3173
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์
เพิ่มเพื่อน

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลได้จัดทำเนื้อหาและแบบทดสอบความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเองเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19
เพื่อให้ครู นักเรียนและบุคคลทั่วไป ได้ศึกษาและทดสอบ จำนวน 15 ข้อ
หากทำแบบประเมินผ่าน 80 % หรือ 12 ข้อ จะส่งเกียรติบัตรให้ทางอีเมลของผู้ตอบทำแบบทดสอบ
กรุณาอ่านก่อนทำแบบทดสอบ
1.พิมพ์อีเมลไม่ถูก ระบบไม่สามารถส่งเกียรติบัตรไปให้ได้ เช่น ****@gmail.th
2. ช่องให้พิมพ์คำนำหน้า ชื่อ สกุล พิมพ์เฉพาะ คำนำหน้า
3. แบบทดสอบ จำนวน 15 ข้อ จะต้องทำให้ได้อย่างน้อย 12 ข้อ หรือ 80 %
จึงจะมีเกียรติบัตรส่งไปให้ ถ้าไม่มีแสดงว่าสอบไม่ผ่าน ให้ทำใหม่
4. บทเรียนทำเป็นแบบบทเรียนสำเร็จรูป (ออนไลน์) มีเนื้อหาให้อ่านก่อนทำข้อสอบ อ่านให้ดี ๆ ก่อนทำข้อสอบ ผ่านแน่นอน
5.โหลดเกียรติบัตร ใน android โหลดไม่ได้ ต้องโหลดจาก ios หรือคอมพิวเตอร์

เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

 

เข้าทำแบบทดสอบลิงก์ 1

เข้าทำแบบทดสอบลิงก์ 2