คุณครูรอลุ้น!! การทบทวนหลักเกณฑ์ย้ายครู 4 ปี การทบทวนหลักเกณฑ์วิทยฐานะครู จะนำเข้าประชุม คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ในรอบต่อไป

2241

คุณครูรอลุ้น!! การทบทวนหลักเกณฑ์ย้ายครู 4 ปี การทบทวนหลักเกณฑ์วิทยฐานะครู จะนำเข้าประชุม คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ในรอบต่อไป

 

คุณครูรอลุ้น!! การทบทวนหลักเกณฑ์ย้ายครู 4 ปี การทบทวนหลักเกณฑ์วิทยฐานะครู จะนำเข้าประชุม คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ในรอบต่อไป

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณครูทุกท่านเช่นเคยครับ  ในรอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
จะมีข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง   และเหตุการณ์ต่างที่เกี่ยวกับวงการการศึกษามากมายหลายเรื่อง  ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม ได้ไปพบกับโพสต์บน facebook  ส่วนตัวของท่าน  รศ.ดร.สุรวาท ทองบุ    ซึ่งใช้ชื่อเพจว่า
สุรวาท ทองบุ : Surawat Thongbu    ในโพสต์ เผย รายละเอียด เกี่ยวกับ  ระเบียบวาระการประชุม และ มติการประชุม
คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562  ดังนี้ครับ…

 

ระเบียบวาระและมติการประชุม กมธ.การศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
30 ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุม 410 อาคารรัฐสภา เกียกกาย กทม.

 

เรื่องพิจารณา
1. การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ รวม 12 เรื่อง ที่ประชุม กมธ. มีมติส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงเป็นหนังสือและมาชี้แจง ต่อ ที่ประชุม กมธ. และผู้ร้องในโอกาสการประชุมต่อไป
2. มีมติ อนุมัติรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมาธิการ 2 คณะ คือ 1) คณะ กมธ.ศึกษาปัญหาและแนวทาวแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กและขยายโอกาส (ผศ.พรชัย อินทร์จันทร์ ประธาน อนุ กมธ.) 2) คณะอนุ กมธ.พิจารณาศึกษากฎหมายการศึกษา (รศ.ดร.สุรวาท ทองบุ ประธาน อนุ กมธ.)
3. มีการประชุมร่วมกับ กรรมาธิการการศึกษา ของ วุฒิสภา เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกร่างกฎหมาย
การศึกษา

 

กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

หมายเหตุ
รศ.ดร.สุรวาท ทองบุ ได้ยื่นข้อร้องเรียนที่ได้รับมาจากครูและบุคลากรทาวการศึกษา เพื่อนำเข้าพิจารณาคราวต่อไป ดังนี้
1. ขอให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ว.24 (4 ปีคงเหลือ 2 ปี ตามเดิม)
2. ขอให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะครู (ว.21)
3. ขอให้จัดสรรอัตราเพื่อบรรจุต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็ก (ผดด.)
4. ขอให้ดำเนินแก้ไขรายการรายจ่ายงบดำเนินงานเป็นงบบุคคล เพื่อจ้างผู้ปฏิบัติงานให้แก่ราชการ (ครูวิกฤติ ธุรการและดูในเพจ 9,000 บาท และอื่น ๆ)
5. ข้อเสนอในการแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ของสมาคมนักแนะแนวแห่งประเทศไทย
6. อื่น ๆ

เผย ระเบียบวาระการประชุม และ มติการประชุม คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร   เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562
เผย ระเบียบวาระการประชุม และ มติการประชุม คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร   เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมในช่วงเช้า ได้ไปให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากร หลายกลุ่ม ที่มายื่นข้อเรียกร้องคัดค้าน พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. ขอความเป็นธรรมในการประเมินวิทยฐานะตาม ว.13. บุคลากร 38ค(2) เรียกร้องขอเส้นทางความก้าวหน้าให้เท่าเทียมข้าราชการครู ธุรการ ภารโรง ครูอัตราจ้าง จำนวนมาก

 

ทีมงาน ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณเนื้อหา
โดยท่านสามารถติดตามอ่านข่าวนี้ต่อที่…..