Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

บรรจุครู ย้ายครู ทดแทนอัตราว่างจาการเกษียณ เริ่ม1 ต.ค. 62 เป็นต้นไป

บรรจุครู ย้ายครู ทดแทนอัตราว่างจาการเกษียณ เริ่ม1 ต.ค. 62 เป็นต้นไป

Advertisement

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตมีเรื่องราวดีดีเกี่ยวกับ การบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย และ การย้ายครู สังกัด สพฐ. มานำเสนอครับ

เพิ่มเพื่อน

โดยเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 นายอัมพร พินะสา ตำแหน่งรองเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน….. ได้กล่าวในการประชุมสัมมนา ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท. ทั่วประเทศโดยมีประเด็นเกี่ยวกับ การบรรจุแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย และ การย้ายครู สังกัด สพฐ. ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้…

Advertisement

การบรรจุแต่งตั้ง สพฐ.ออกแบบเอาไว้ก็คือฝากท่าน ผอ.สพท.เชื่อมโยงกับกศจ. อัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2562 ที่คืนไปให้สพท. ท่านตองนำไปจัดสรรให้กับโรงเรียน แล้วนำบัญชีจัดสรรเข้ากศจ. ถ้าท่านทำในเดือนกันยายนทัน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ท่านสามารถใช้อัตราที่จัดสรรรับย้ายหรือบรรจุครูผู้ช่วยได้ทันที

และในขณะเดียวกัน สพฐ. ก็แจ้งปฏิทินการสรรหาครูพัฒนาท้องถิ่น ไปยัง สพท. และ ศึกษาธิการจังหวัดแล้ว เพื่อต้องการให้วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นั้น มีครูทดแทนในตำแหน่งที่เกษียณ นี่คือกรอบที่สพฐ.ออกแบบเอาไว้ แต่ถ้าหาก สพท. หรือ จังหวัดใดช้า ไม่สามารถนำเข้าในเดือนกันยายน 2562 ได้ ท่านก็ต้องเลื่อนการบรรจุแต่งตั้งครูออกไปโดยอัตโนมัตินี่คือสิ่งที่ สพฐ.ได้ออกแบบไว้ให้แล้ว

รวมไปศึกษา สพท. หรือ กศจ. ที่ถูกเกลี่ยอัตรากำลัง ไปให้ สพท.อื่นหรือจังหวัดอื่น ขอให้ท่านนำเข้าประชุม กศจ. ในวาระเดียวกัน เพราะการเกลี่ยอัตรากำลังไปปลายทาง ปลายทางจะไม่สามารถใช้อัตราได้ถ้าต้นทางไม่อนุมัติใน กศจ.
เพราะฉะนั้นในเดือนกันยายน 2562 ให้ท่าน สพท. ทำ 2 เรื่องคู่กันคือ

1. ขออนุมัติจัดสรรอัตราลงโรงเรียน

Advertisement

2.ขออนุมัติตัดโดนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไปยังเขตใหม่

ก็ขอความอนุเคราะห์จากทุกท่านในการดำเนินการ

สรุปได้ว่า : การบรรจุครูผู้ช่วยหรือย้ายครู ทดแทนอัตราเกษียณ พ.ศ. 2562 จะสามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 แต่จะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละเขตพื้นที่

สำหรับใครที่รอข่าวดีทั้งการบรรจุครูและการย้าย ก็ขอให้ติดตามข่าวจากครูอัพเดตดอทคอมด้วยนะครับ เราสัญญาว่าถ้ามีการบรรจุหรือ ผลการย้ายครู ในจังหวัดใด จะรีบนำมาเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบทันทีครับ

่ทานสามารถดูและฟังรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การบรรจุครูผู้ช่วย และ การย้ายครู ทดแทนอัตราเกษียณ พ.ศ. 2562 ได้จากบันทึกการประชุมสัมมนา ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท. ทั่วประเทศ วันที่ 3 กันยายน 2562 เพิ่มเติมได้ที่นี่ :


ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม
ขอบคุณที่มา : การประชุมสัมมนา ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท. ทั่วประเทศ วันที่ 3 กันยายน 2562

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม

You might also like