การบันทึกข้อมูล DPA การบันทึกผล วPA ในระบบ DPA ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2565 เริ่ม 1 ตุลาคม นี้

2247

การบันทึกข้อมูล DPA การบันทึกผล วPA ในระบบ DPA ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2565 เริ่ม 1 ตุลาคม นี้

การบันทึกข้อมูล DPA การบันทึกผล วPA ในระบบ DPA ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2565 เริ่ม 1 ตุลาคม นี้ การบันทึกข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงต้น หลังจากการเปิดใช้งานระบบ DPA ควรลำดับความสำคัญจากผู้ที่มีคุณสมบัติครบและเตรียมที่จะยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะก่อน แล้วบันทึกข้อมูลของท่านอื่น ๆ ตามมา เพื่อประโยชน์ในการยื่นคำขอฯ ผ่านระบบ DPA ต่อไป

advertisement

การบันทึกขอมูล DPA การบันทึกผล วPA ในระบบ DPA ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2565 เริ่ม 1 ตุลาคม นี้
การ บันทึกข้อมูล DPA การบันทึกผล วPA ในระบบ DPA ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2565 เริ่ม 1 ตุลาคม นี้

ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล dpa เข้าระบบ dpa ผ่าน dpa-sso.otepc.go.th ลิงก์ลงทะเบียนระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล

ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล dpa เข้าระบบ dpa ผ่าน dpa-sso.otepc.go.th ลิงก์ลงทะเบียนระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ระบบDPA คืออะไร ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal เรียกโดยย่อว่า ระบบ DPA หมายความว่า ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งผ่าน จัดการและประมวลผลข้อมูล การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน รวมทั้งหลักฐานประกอบการพิจารณาเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

advertisement

>> คู่มือ การใช้งานระบบประเมินวิทยฐานะ DPA

ลิงก์หลักระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA) Digital Performance Appraisal >>https://dpa-sso.otepc.go.th/login

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง การลดระยะเวลา วpa ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ.กำหนด ว4/2564 4 คุณสมบัติในการใช้ลดระยะเวลาจาก 4 ปี เหลือ 3 ปี