การบันทึกภาระงาน ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตามเกณฑ์ ว21/2564 ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1288

การบันทึกภาระงาน ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตามเกณฑ์ ว21/2564 ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การบันทึกภาระงาน ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตามเกณฑ์ ว21/2564 ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การบันทึกภาระงาน ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตามเกณฑ์ ว21/2564 ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การบันทึก ภาระงาน ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตามเกณฑ์ ว21/2564 ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การบันทึก ภาระงาน ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ในแบบบันทึกข้อตกลง PA1 จะต้องบันทึกภาระงาน ตามเกณฑ์ ว21/2564 ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ กำหนด โดยแบ่งเป็น ตำแหน่งครู และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

รายละเอียด ว21/2564 ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา คลิกที่นี่

การบันทึกภาระงาน ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตามเกณฑ์ ว21/2564 ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การบันทึก ภาระงาน ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตามเกณฑ์ ว21/2564 ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลดแบบบันทึกข้อตกลง PA1 ไฟล์ doc ตำแหน่งครู ไม่มีวิทยฐานะ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแบบบันทึกข้อตกลง PA1 ไฟล์ doc ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแบบบันทึกข้อตกลง PA1 ไฟล์ doc ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแบบบันทึกข้อตกลง PA1 ไฟล์ doc ตำแหน่งครู วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแบบบันทึกข้อตกลง PA1 ไฟล์ doc ตำแหน่งครู วิทยฐานะ เชี่ยวชาญพิเศษ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแบบบันทึกข้อตกลง PA1 ไฟล์ doc ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ทุกวิทยฐานะ ได้ที่นี่

การบันทึกภาระงาน ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตามเกณฑ์ ว21/2564 ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การบันทึก ภาระงาน ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตามเกณฑ์ ว21/2564 ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลดแบบบันทึกข้อตกลง PA1 ไฟล์ doc ตำแหน่งผู้บริหารการสถานศึกษา ทุกวิทยฐานะ ได้ที่นี่ ขอบคุณเนื้อหาจาก ครูสายบัว

ขอบคุณเนื้อหาจาก ก.ค.ศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม pa ผู้อำนวยการสถานศึกษา แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (pa) เอกสารประเมิน pa วpa ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครบทุกวิทยฐานะ ไฟล์ doc word ข้อตกลง PA ดาวน์โหลดที่นี่